събота, 30 март 2013 г.

БРАННИЧЕСКИ ОБЕТИ (1941г.)


 Обет на бранника:

„Аз съм бранник и моето сърце принадлежи на царя на българите и на моя народ.
Обречен съм да бъда страж на Родината, творец на нейния живот и да я пазя всякога и от всеки, който пречи на нейния възход.”

Обет на бранничката:

„ Аз съм бранничка и моето сърце принадлежи на царя на българите и на моя народ.
Обречена съм да поддържам неугасващо огнището на българския род, да вливам ведрост и вяра в народната душа и да обогатявам вечното съкровище на българския бит.”

Обещание на орлето:

„Аз съм горд и стремителен като орле.
Моето младо сърце е пълно с обич към царя на българите и моята родна земя.
Обещах – ще бъда изпълнителен и смел, за да стана достоен бранник.”


(Сборник от упътвания, окръжни и наредби за работа в "Бранник". С., 1944 г., с. 1-2)

Няма коментари:

Публикуване на коментар